single-produkty.php
Produkter

Värmare

Med temperaturfluktuationer i styrskåp uppstår kondens vilket kan orsaka störningar eller till och med fel på komponenterna i kapslingen. Värmeanordningar hindrar temperaturförändringar och förhindrar kondens.
Typer

HGK 047 – 10 till 30W, liten, energibesparande och säker i drift;
CSK 060 – 10 och 20W, innesluten – skyddad mot direktkontakt;
HG 140 – 15 till 150W kompakt och populär konstruktion;
CS (F) 060 – från 50 till 150W omsluten – skyddad mot direktkontakt, vissa modeller har en inbyggd termostat;
RC – från 8 till 13W, liten storlek, energibesparande och säker i drift;
CREX – Värmare avsedd att arbeta i explosionsfarliga områden, 50 och 100W.

Dölj tabellen
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Beskrivning
HGK 047 AC/DC 120-240V, 10W
HGK 047 AC/DC 120-240V, 20W
HGK 047 AC/DC 120-240V, 30W
CSK 060 AC/DC 120-240V, 10W, II klass av isolering
CSK 060 AC/DC 120-240V, 20W, II klass av isolering
HG 140 AC/DC 120-240V, 15W
HG 140 AC/DC 120-240V, 30W
HG 140 AC/DC 120-240V, 45W
HG 140 AC/DC 120-240V, 60W
HG 140 AC/DC 120-240V, 75W
HG 140 AC/DC 120-240V, 100W
HG 140 AC/DC 120-240V, 150W
CS 060 AC/DC 120-240V, 50W, II klass av isolering
CS 060 AC/DC 120-240V, 100W, II klass av isolering
CS 060 AC/DC 120-240V, 150W, II klass av isolering
CSF 060 AC/DC 120-240V, 50W, 5/15°C
CSF 060 AC/DC 120-240V, 50W, 15/25°C
CSF 060 AC/DC 120-240V, 100W, 5/15°C
CSF 060 AC/DC 120-240V, 100W, 15/25°C
CSF 060 AC/DC 120-240V, 150W, 5/15°C
CSF 060 AC/DC 120-240V, 150W, 15/25°C
RC 016 AC/DC 120-240V, 8W
RC 016 AC/DC 120-240V, 10W
RC 016 AC/DC 120-240V, 13W
X

För att ladda ner den här filen, måste du logga in